Dorcas Voedselactie

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Voedselactie van Dorcas. De dozen kunt u meenemen en ook weer inleveren in de kerk. Hieronder treft u meer informatie over de voedselactie van Dorcas.

 

U kunt ook online een voedselpakket doneren via https://dorcas.nl/voedselactie/Ook giften voor transport- en distributiekosten zijn van harte welkom en kunnen worden overgemaakt naar NL04 RABO0106250000 onder vermelding van Voedselzekerheid 10090 of Transportkosten 10080.


Doe een boodschapje extra!

 

Ook dit jaar organiseert Dorcas weer de Dorcas Voedselactie: Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie (de DVA). 10.000 vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt. De Dorcas Voedselactie is in 2018 van 4 tot en met 11 november. De Dorcas Voedselactie vindt ieder jaar plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in de missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

 

De tijdens de actieweek ingezamelde middelen komen terecht in voedselpakketten – voedsel voor nu – of worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten – voedsel voor later. Dorcas helpt de allerarmsten hiermee op weg naar zelfredzaamheid. Zij kunnen een opleiding volgen, begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en een beroep doen op een microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap mee te kopen. Zo verdienen zij brood op de plank voor zichzelf en voor anderen. Dorcas heeft ook aandacht voor mensen die door ziekte, ouderdom, beperkingen of rampen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zij ontvangen maaltijden, zaaigoed of een kip, geit of koe. Zo zorgt Dorcas voor voedsel voor nu en voor later.