Wat geloven wij...
Wij geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door Zijn Zoon, Jezus Christus naar ons toe te zenden. God is de vormgever van deze wereld en van alle mensen. God heeft iedereen – ook jou – op Zijn eigen unieke manier geschapen, met de bedoeling om in relatie met Hem te leven.

 

De Bijbel
De Bijbel is voor christenen hét boek voor het leven.
Je leest erin wie God is, wat Hij doet, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan.

 

Bidden
Bidden is gewoon praten met God, dus gebruik gerust je eigen woorden om tot uiting te brengen wat er in je hart leeft. God wil een relatie met ons aangaan. En Hij heeft dit mogelijk gemaakt door Zijn Zoon Jezus Christus.

 

Geloven, wat heb je eraan
Geloven is zeker zijn van iemand die je niet ziet. Geloven geeft focus in je leven. Geloven geeft door alles heen moed en uitzicht.

 

De betekenis van Jezus Christus voor jou

Jezus Christus wil ook jouw leven vullen en zegenen. Hoe vreemd dat ook klinkt, het kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke relatie met jou te hebben, dat Hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

 

Meer informatie over geloven vind je hier. Ben je op zoek of heb je vragen? Deze website helpt je een handje. Natuurlijk mag je ook altijd contact met ons opnemen. Stel gerust je vragen.