Giften


U kunt een gift overmaken naar

bankrekeningnummer NL31RABO0371922232

ten name van Evangelische Gemeente Maranatha in Nijetrijne.

 

We zijn u zeer dankbaar.

 

ANBI nummer / fiscaal nummer: 809434210


Als u een gift wilt geven of een legaat wilt nalaten is het volgende goed om te weten. Normaal gesproken moeten mensen die geld en/of goederen ontvangen daar belasting over betalen. Evangelische Gemeente Maranatha is gemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.


Testament

U kunt overwegen Evangelische Gemeente Maranatha op te nemen in uw testament. Het opmaken van een testament doet u samen met een notaris. Het is eenvoudiger dan u wellicht denkt. In het testament kunt u ons aanwijzen als een van de erfgenamen. Dit wordt ook wel “begunstigen” genoemd.

Er zijn drie manieren om dit te doen. Een legaat is de meest simpele vorm om iets na te laten en enig erfgenaam het meest uitgebreid.

 1. U begunstigt ons met een zogenaamd “legaat”
  Een legaat is de eenvoudigste manier om een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor de Evangelische Gemeente Maranatha. Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag of welke goederen voor de Evangelische Gemeente Maranatha bestemd zijn. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden, zoals eventuele dierbaren. Een belangrijk voordeel van een legaat is dat discussies over de erfenis worden voorkomen: uw wensen staan immers duidelijk op papier.
 2. U benoemt ons tot mede-erfgenaam
  U kunt ook geld en/of goederen nalaten aan de Evangelische Gemeente Maranatha door ons mede-erfgenaam te maken. U wijst dan in uw testament een aantal erfgenamen aan, waarvan wij er één zijn. Iedereen en elke instelling die in uw testament wordt genoemd is dus mede-erfgenaam. Daarbij bepaalt u zelf hoe de nalatenschap wordt verdeeld. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat elke begunstigde een bepaald percentage ontvangt.
 3. U benoemt ons tot enig erfgenaam van uw nalatenschap
  Tenslotte kunt u ons ook benoemen tot enig erfgenaam. Als u hiervoor kiest, dan hebt u de zekerheid dat uw nalatenschap geheel wordt besteed aan de Evangelische Gemeente Maranatha.