Zendingswerk wereldwijd

 

Onze gemeente steunt zendingswerk van Nederlandse zendelingen in het buitenland.

 

19 Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Mat. 28:19-20)

 

Vier zendingsorganisaties ontvangen jaarlijks onze steun:

 • Salatiga Zending
  Salatiga Zending is een zendingsorganisatie, werkzaam op het eiland Java in Indonesie. Al vanaf 1851 werkt deze zendingsorganisatie onder de bevolking op Java. Salatiga Zending steunt dit werk voor mensen in nood en armoede, stichten van gemeenten en verschillende projecten.
 • WEC International
  WEC Nederland maakt deel uit van WEC International, een zendingsorganisatie met ongeveer 1.800 werkers en afkomstig uit meer dan 50 verschillende landen. WEC werkt veelal met internationale teams onder 90 van de minst bereikte bevolkingsgroepen.
  De primaire focus is het stichten van gemeenten waar die nog niet zijn.
 • Wycliffe Bijbelvertalers
  Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Onze gemeente steunt het veldwerk in Australië.
 • Dorcas
  Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

Daarnaast wordt er regelmatig extra gecollecteerd voor onze broeders en zusters in Israël.