Nieuws


Berichtgeving rondom het corona-virus

Update 28 augustus 2020

Vanaf zondag 6 september komen we weer samen. 

 

Helaas kunnen we niet in onze eigen kerk samenkomen vanwege de corona maatregelen en richtlijnen. Daarom verhuizen we (tijdelijk) naar het dorpscentrum Sonnega/Oldetrijne. Dit gebouw voldoet aan de richtlijnen.

 

Het adres is Kerkhofslaan 4, 8479 HH Oldetrijne.

 

We kijken ernaar uit om weer met elkaar samen te komen en God te ontmoeten!

 

Als je wilt komen ontvangen we graag je aanmelding vooraf via  e-mail. Dit in verband met coronamaatregelen.


Update, 12 juli 2020

Beste broeders en zusters,

 

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken en is het tijd voor rust. De komende zomervakantie gaan we even er tussen uit met een zomerstop, ook de (online)kerkdiensten zullen even met een zomerstop gaan.

 

De eerstvolgende nieuwsbrief (deze nieuwsbrief is alleen voor gemeenteleden, wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen neem dan contact met ons op!) kunt u verwachten op 28 augustus en de eerstvolgende (online)kerkdienst kunt u verwachten op 6 september.

 

Wij wensen u een gezegende zomer(vakantie) toe!


Update, 21 juni 2020
Beste broeders en zusters, 

Aankomende zondag (28 juli 2020) zal er voor de gemeenteleden een openluchtdienst worden georganiseerd. Wij willen elkaar graag weer ontmoeten en bemoedigen, dit natuurlijk wel op gepaste afstand. De kerkdienst zal o.l.v. Ibo Pheifer en met m.m.v. de Kramers zijn, de dienst begint om 10.00 uur. 
Het is belangrijk dat u zich aanmeld, op deze manier kunnen wij ons voorbereiden. Het aanmelden kan via het volgende e-mailadres: openluchtdienst@gmail.com, in deze e-mail kan u dan aangeven met hoeveel u komt (denkt u ook aan de mensen die niet per e-mail te bereiken zijn?). 
We hopen op een fijn samenzijn!
Zondag 28 juni 2020
10.00 uur

Update, 29 Mei 2020
Beste broeders en zusters, 

Afgelopen woensdag heeft het bestuur samen opnieuw nagedacht over de manier waarop we, onder de huidige omstandigheden als gemeente, verder kunnen. 
We hebben verschillende scenario’s besproken, van samenkomsten in grotere zalen tot openluchtdiensten. 
De conclusie is uiteindelijk toch, dat het op dit moment gewoon nog niet verstandig is. 
Het risico is nog te groot en de situatie verandert per dag.
Het is dus nog te vroeg om daar nu concrete stappen in te zetten.
Daarom hebben we afgesproken om per 1 juli de mogelijkheden opnieuw te bezien, in het licht van de dan geldende regels.
 
Toch willen we iets doen om elkaar vast te houden.
We hebben tot nu toe af en toe een dienst uitgezonden en we hebben gemerkt dat dat erg gewaardeerd wordt.
Daarom gaan we in juni elke week een dienst uitzenden met de eigen voorganger en gastsprekers. Verschillende groepen zijn gevraagd om de muziek te verzorgen. 
 
We hopen dat we binnen afzienbare tijd elkaar weer mogen ontmoeten.
Sinds Pinkster woont Gods Geest in ieder kind van Hem, ongeacht tijd of plaats! 
Hij geeft kracht en moed om door te gaan.
 
Gods zegen.
 
Het bestuur.

Update, 15 Mei 2020

ROMMELMARKT AFGELAST! 

De rommelmarkt die gepland staat op 6 juni a.s. zal dit jaar niet door gaan vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus. 

 

We vertrouwen op uw begrip.


Update, 8 April 2020

We kunnen al bijna 3 weken geen activiteiten en diensten houden in verband het coronavirus. We zitten allemaal thuis en  bidden en hopen dat het zo snel mogelijk weer "normaal" mag worden.

 

Inmiddels is het al bijna Pasen. Helaas kunnen we de diensten op Goede Vrijdag en 1e Paasdag niet door laten gaan zoals we gewend zijn. Het zal dit jaar op een andere manier gaan. 
Goede Vrijdag: 
De Heer roept ons namelijk op om samen het Heilig Avondmaal te vieren om dit tot Zijn nagedachtenis te doen. Wij gaan dit samen als gemeente tegelijkertijd doen in al onze woonkamers. U kan dan gewoon een stukje brood gebruiken. Als u geen wijn heeft, neem dan wat druivensap of een beetje fris. Vanaf 20.00 uur kan u meekijken via de volgende link: www.youtube.com/c/IboPheifer
1e paasdag (zondag 12 april):
Op eerste Paasdag gaan we ook samen een dienst meemaken. Deze dienst zal om 10.00 uur te bekijken zijn via de volgende link: www.youtube.com/c/IboPheifer. Kijkt u dan ook mee? 
Op deze manier gaan we het Paasweekend met elkaar beleven.
Houdt moed!

Update, 17 maart 2020:
In verband met de maatregelen rondom het corona-virus hebben we besloten dat alle activiteiten, inclusief de diensten, zijn geannuleerd. U ontvangt bericht van ons als de diensten weer aanvangen.
In de tussentijd verwijzen we u graag door naar de website https://www.nationaalgebed.nl.
Hierin vindt u onder de knop ‘kerkdiensten’ verschillende kerkdiensten (doorscrollen naar beneden).
In de tussentijd kan u natuurlijk ook onze kerkdiensten uit het verleden terug luisteren, deze kan u vinden op: www.kerkdienstgemist.nl 
We roepen u op om te bidden én de handen uit de mouwen te steken door te zorgen voor onze naaste! 
Wees niet bang, want Ik ben bij je.
Vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen.
Je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Jesaja 41:10
Voor eventuele vragen/opmerkingen kan u een mailtje sturen naar: maranathanijetrijne@gmail.com

Berichtgeving, 13 maart 2020:

 

In het levende besef dat de Heer Jezus Christus alle dingen regeert, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven op een juiste wijze om te gaan met ons lichaam en onze medemens en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.

 

Dit houdt voor onze gemeente het volgende in:

 

1. We laten de kerkdiensten voortgang hebben binnen de maatregelen en richtlijnen van de overheid. Tot deze maatregelen hoort op dit moment dat samenkomsten met meer dan honderd personen wordt afgeraden. Voor kwetsbare personen geldt: vermijd grote gezelschappen. Mijd sociaal contact bij neusverkoudheid.

2. We vragen gemeenteleden met verkoudheidsklachten thuis te blijven.

3. We vragen kwetsbare gemeenteleden (zoals ouderen en zieken) via kerkdienstgemist.nl de dienst te beluisteren. De inloggegevens van Kerkdienstgemist.nl kan u aanvragen via het volgende e-mailadres: maranthanijetrijne@gmail.com. 

4. Er is geen kindernevendienst tot nader bericht.

5. De collecten worden bij de deur gehouden aan het einde van de dienst.

6. We verzoeken de gemeenteleden zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen in de kerkzaal.

7. De kerkdienst van zondagavond 15 maart vervalt.

 

De gevolgen van het coronavirus raken alle lagen van de samenleving. De Heer Jezus Christus roept ons op om te bidden en ons vertrouwen op Hem te stellen, waarbij we in het bijzonder denken aan onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.